2022-2023 Güz Dönemi MAT Kodlu Servis Güncel Ders ProgramlarıTüm Duyurular
25
EKİM

Aşağıdaki MAT kodlu servis derslerinin haftalık ders programlarını görüntüleyebilmek için ilgili derse tıklayınız.

 

MAT1071 Matematik I  MAT1821 Matematik
MAT1320 Lineer Cebir  MAT2411 Diferansiyel Denklemler