Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi

Doç. Dr. Erdal GÜL
Doç. Dr. Seda KIZILBUDAK ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Yonca SEZER
Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAKŞİ
Öğr. Gör. Dr. Serpil KARAYEL