Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü olarak, öğrencilerimizi çağdaş, girişimci, sorgulayıcı, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında donanımlı, analitik düşünceyi özümsemiş; devlete, topluma yararlı ve çevreye duyarlı olan, etik ve sorumluluk değerlerini taşıyan, kendini sürekli yenileyen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. 
 
Matematik Bölümü, öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin akademik, kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını gözeten, ders içeriklerini ve çeşitliliğini modern hayata paralel şekilde güncel tutup bu sayede öğrencilerinin yol haritalarını çizerken kendilerini geliştirmelerini ve kariyerlerine önemli katkılarda bulunmayı amaçlayan, mezunların karşılaştığı sorunlara bilgi ve teknoloji bakımından adres olabilen, günümüz teknolojisinin kullanılmasına destek veren bir bölüm olmayı misyon edinmiştir. Bölümümüz, analiz ve fonksiyonlar teorisi, cebir ve sayılar teorisi, geometri, topoloji ve uygulamalı matematik temel başlıkları altında pek çok dersiyle hazırlanmış olan lisans programı, yüksek lisans ve doktora programı ile bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrencilere iş olanakları sağlamakta öncülük etmektedir.
 
Matematik öğrencileri yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal, yan dal; imkânlarından yararlanabilir; Üniversitemizin sayısal puan ile öğrenci alan tüm bölümlerinde çift anadal ve yan dal programlarına dâhil olabilirler. 
 
2022-2023 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrencilerin ilgi duydukları konularda uzmanlaşmalarını sağlayan Mesleki Seçimlik dersler, Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İşletme Bölümü ve İstatistik Bölümü’nden belli dersler ile zenginleştirilmiştir.
 
Lisans programımız, gerekli dersleri almaları durumunda, öğrencilerine lisans diplomasına ek olarak;
1) Girişimci ve/veya yönetici olmayı amaçlayan öğrencilerimiz için Finans ve Yönetim Matematiği Sertifikası,
2) Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı, geliştirildiği bir sektörde çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz için Yazılım Sertifikası,
3) Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen ve/veya akademisyen olmak isteyen öğrencilerimiz için bütünleşik Doktora programına sınavsız giriş hakkı tanıyan Teorik Matematik Sertifikası 
alma imkânı sunmaktadır. 
 
Matematik Bölümümüz yurt içi ve yurt dışı bilimsel kurumlar tarafından tanınmış, yurt dışındaki üniversitelerin eşdeğer bölümleri arasında öğrenci alışverişi yapabilen, farklı bilim alanları ile işbirliği içinde olan bir bölümdür.
 
Yükseköğretim sistemlerinin birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesi amacıyla 48 ülke tarafından oluşturulan Bologna Süreci sayesinde bölümümüz öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının bir yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişi kolaylaştırılmıştır.
 
Erasmus ve Mevlana Değişim Programları sayesinde, öğrenci ve öğretim elemanlarımız yurtdışında eğitim veren anlaşmalı yükseköğretim kurumlarından eğitim alma ve ders verme fırsatına sahiplerdir. Bu sayede öğrencilerimiz farklı bir eğitim öğretim sistemini ve bu sisteme entegre edilmiş kurumları tanımış, yabancı dillerini geliştirmiş, gidilen ülkenin ekonomisini, iş hayatını öğrenmiş, farklı kültürlerle tanışıp, iletişime geçme yeteneğini kazanmış; öğretim elemanlarımız da ortak araştırma projelerine katılma fırsatı yakalamış olurlar. Farabi Değişim Programı sayesinde de yurtiçinde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretim elemanları bir ya da iki dönem süresince Bölümümüzü tanıma fırsatı bulabilmektedirler.
 
Bölümümüz üretken, ekip çalışmasında uyumlu, akademik ve öğretim çalışmalarını yürütebilecek donanıma sahip, aktif ve güncel bilimsel çalışmalar yürüten, öğrencilerle sürekli iletişim içerisinde bulunabilen akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz 11 Profesör, 16 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 14 Araştırma Görevlisi ve 2 Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi kadromuzla, 2022 yılı itibariyle 455 Lisans, 101 Yüksek Lisans ve 41 Doktora öğrencisinin eğitimini ve Üniversitemizin bütün Mühendislik Fakülteleri öğrencilerinin Matematik, Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler servis derslerini yürütmektedir.
 
Bölüm öğretim üyeleri uluslararası konferanslar düzenlemekte; çeşitli konferanslarda sunumlar, çalışma ekipleri ile birlikte ortak projeler yaparak akademik çalışmalarına son hız devam etmektedirler. Öğretim elemanlarımızın yürütmekte olduğu aktif üç adet çalışma grubu mevcuttur: