İntegral Denklemler ve Sayısal Çözümleri

Prof. Dr. Nuran GÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi Ebru DAŞ