Operatör Teorisi

Prof. Dr. Ömer GÖK
Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR
Arş. Gör. Damla YAMAN