Sabit Nokta Teorisi ve Uygulamaları

Doç. Dr. Muttalip ÖZAVŞAR
Arş. Gör. Faruk DEVELİ