Sayısal Analiz

Prof. Dr. Nuran GÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi Elif TEKİN TARIM
Dr. Öğr. Üyesi Selmahan SELİM