Yönetim
 

 

Bölüm Başkanı

 
 

 

 

Prof.Dr. Salim YÜCE

 

                           

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR

 

 

 

 

Doç.Dr. Özgür YILDIRIM