Muafiyet Sınavı

 

YTÜ TEMEL BİLİMLER DERSLERİ MUAFİYET SINAVI İLKELERİ*

Üniversitemiz Bölümleri Eğitim Planlarında yer alan ve ilgili Bölümler tarafından verilen,

  • Matematik Bölümü; MAT1071 Matematik 1, MAT1821 Matematik
  • Fizik Bölümü; FIZ1001 Fizik 1, FIZ1002 Fizik 2
  • Kimya Bölümü; KIM1170 Genel Kimya,

Temel Bilimler dersleri için muafiyet sınavı yapılır.

Muafiyet sınavına, İngilizce hazırlık sınıfına veya 1. sınıfa yeni başlayacak öğrenciler girebilirler.

1. Geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilere muafiyet sınav hakkı tanınmaz.

2. Öğrenciler, muafiyet sınavına sadece bir kere girebilirler.

3. Muafiyet sınavının yer ve saat bilgileri YTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında (www.ogi.yildiz.edu.tr) ve ilgili bölümlerin web sayfalarında duyurulacaktır.

4. Muafiyet sınavına girmek için başvuru sistemi üzerinden başvuru yapan öğrenciler sistem üzerinden indirecekleri          “Muafiyet Sınav Formu”nu ıslak imzalı olarak sınav günü sınav gözetmenine teslim edecektir.

5. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuru sistemi üzerinden muafiyet sınav başvurusu yapmayan ve sınava        zamanında gelmeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır.

6. Öğrenciler sınava TC Kimlik kartı/nüfus cüzdanı, üniversite kayıt belgesi/üniversite öğrenci kimlik kartı ve ıslak              imzalı Muafiyet Sınav Formu ile gelmelidirler. Belgeleri eksik olan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

7. Muafiyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC (2.0) notu almak gerekmektedir. Muafiyet sınavında CC (2.0)  ve üstü notu alan öğrencilerin bu dersleri, transkriptlerine notlu ve kredili olarak işlenir.

 

(*) Ek.2.1: 02.08.2022/05-17 gün ve sayılı Senato kararı ekidir.

 

2022-2023

Muafiyet sınavının değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilgili derse tıklayınız.

 

MAT1071 (Türkçe)

 

                 

MAT1071 (İngilizce)

 

MAT1821 (Türkçe)

 

 

MAT1821 (İngilizce)