Tübitak Projeleri
TÜBİTAK PROJELERİ

 

1) TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri

 

2) TÜBİTAK 2209-A Programı 2022/1. Dönem Projeleri

 

Danışman: Doç. Dr. Nurten GÜRSES, Öğrenci: Pelin DURSUN; Proje Adı: Özel bir tipteki dual üç bant matrisin pozitif tam sayı kuvvetleri nasıl hesaplanır?

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Yeliz ŞENTÜRK, Öğrenci: Çiğdem Zeynep YILMAZ; Proje Adı: Bileşenleri dual-genelleştirilmiş kompleks Leonardo sayıları olan dual kuaterniyonların araştırılması

 
3) TÜBİTAK 2218- Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Projeleri

 

Danışman: Prof. Dr. Salim YÜCE,  Yürütücü: Arş. Gör. Dr. Uğur GÖZÜTOK (KTÜ);  Proje Kodu: 121C421; Proje Adı: İki boyutlu rasyonel cebirsel eğrilerin projektif/afin denklikleri ve simetrilerinin yeni ve etkili biçimde saptanması; Proje Süresi: 01.09.2022- 01.09.2024