Sıkça Sorulan Sorular

Matematik Bölümü'ne kayıt işlemleri ne zaman başlar?

Üniversitemizde (YKS ve DGS için) ilk kayıt işlemleri, ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde yapılmaya başlanmaktadır. ÖSYM’ce belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyenler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

 

Üniversitenize/Matematik Bölümüne yeni kayıt için gereken bilgileri/kılavuzları nereden öğrenebilirim?

Kayıt kılavuzları (www.ogi.yildiz.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

 

E-devlet kaydı(elektronik kayıt) zorunlu mu?

Elektronik kayıt öğrenciler için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Elektronik kayıt yaptıracak adayların (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ''e-hizmetler '' de yer alan 'Yuksekogretim Kurulu Baskanligi' baslığı altında ilgili tarihlerde açılacak 'Universite E-Kayit' secenegini tıklayarak kayıt isleminin süresi icinde yapılmasi gerekir.

 

Hangi durumlarda e-devlet kaydı yaptırılamaz?

T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama,

Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama,

Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma, Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe,

ÖSYS Kılavuzunda yerleştirildiği programın bakınız maddelerinde sağlık raporu istenilmesi.

 

E-devlet’ten kayıt yaptıramazsam hangi yolu izlemeliyim?

ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan (www.ogi.yildiz.edu.tr) ve kılavuzlarda belirtilen tarihlerde şahsen gelerek kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.

 

E-devletten kayıt yaptırınca evrak getirmeli miyim?

E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin aynı zamanda kayıt kılavuzunda belirtilen tarihler içerisinde “Kayıt İçin Gerekli Belgeler” i hazırlayarak elektronik olarak (www.e-ogrenci.yildiz.edu.tr) yüklemeleri gerekmektedir.

 

İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) kimler girer?

Üniversitemiz % 100 ve % 30 İngilizce programlara kayıt yaptıranlardan “İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu”nda belirtilen sınavların herhangi birinden aldıkları puanlarla İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyenler İYS’ye girerler.

 

İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS)girmek zorunlu mu?

Hayır. Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye giremeyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğretimine YDYO'nca belirlenen kurdan başlarlar.

 

İYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenir mi ve İYS’den almam gereken not nedir?

Hayır, düzenlenmez. Daha detaylı bilgilere, YTÜ YABANCI DİLLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ'nden ulaşabilirsiniz.

 

Hazırlık öğretiminin ilk yılında başarısızlık ya da devamsızlıktan kaldım. Haklarım nelerdir?

 

Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin 2. yıl hazırlık öğretimini tekrar etme hakları yoktur. Ancak, hazırlık öğretimlerindeki 1. yılın ardından 4 (dört) hakla sınırlı olmak üzere İYS’ye girebilirler.

 

Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Erasmus+ Program Birimi web sayfasından (http://www.eu.yildiz.edu.tr ) ulaşabilirsiniz.

 

Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Mevlana Değişim Programı Birimi web sayfasından (http://www.mevlana.yildiz.edu.tr) sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Farabi Öğrenci Değişim Programı Birimi web sayfasından (http://www.farabi.yildiz.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

 

Kurumlararası Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş ve Çift Anadal Başvuru, kayıt ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?

Her yıl kılavuzlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başvuru koşulları-Kontenjanlar ve Kayıt Kılavuzları için tıklayınız

 

Ara dönemde geçiş başvurusu (Kurumlararası Yatay Geçiş-Çift Anadal-İç transfer-Merkezi Puanla Yatay Geçiş yapabilir miyim?

Hayır. Üniversitemiz ara dönemde geçiş başvuruları almamaktadır.

 

Kaydımı dondurmak(izinli sayılmak) istiyorum, nereye, hangi tarihlerde müracaat etmeliyim?

Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görenler başvurularını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, Lisans öğrenimleri içerisinde kayıt dondurmak isteyenler ise başvurularını kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlıklarına yaparlar.

 

Kayıt dondurduğum(İzinli sayıldığım) süre öğrenim süreme sayılır mı?

Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılanların kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz. Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izinli verilenlerin izinli sayılan süreleri öğrenim süresinden sayılır.

 

Lisans öğrencisiyim, kayıt dondurduğum (İzinli sayıldığım) dönem katkı payı/öğrenim ücreti ( azami öğrenim süresini geçen ve 2. öğretim öğrencileri) yatıracak mıyım?

Kayıt donduran ögrenciler katkı payı/ogrenim ucreti ödemezler.

 

En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim?

Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

 

Kayıt dondurma (İzinli sayılma) ile kayıt yenilememe arasında bir fark var mı?

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesinde belirtilen mazeretlerin var olması durumunda kayıt dondurma (izinli sayılma) işlemi yapılabilir. Kayıt dondurma kararı mazeret durumunuza göre öğrenim sürenizden sayılarak veya sayılmayarak verilebilir. Ancak kayıt yenilememe durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl öğrenim sürenizden sayılır.

 

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Normal şartlarda üniversitemizde teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak pandemi döneminde bu uygulama değişiklik göstermektedir. Lütfen http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ adresinden duyuruları takip ediniz.

 

Ağırlıklı genel not ortalaması nasıl hesaplanır?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), G, M notları hariç, her dersten alınan notun o dersin yerel kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin yerel kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.

Ağırlıklı genel not ortalaması ne zaman güncellenir ?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) her yeni not girildiğinde ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ise gerektiğinde güncellenir ve not çizelgesine (transkript) yansıtılır.

 

Hangi dersleri uzaktan eğitim sisteminden alabilirim?

Her dönem uzaktan eğitim sisteminde açılacak dersler http://www.uzem.yildiz.edu.tr/ sayfasında ilan edilir.

 

AKTS Kredi Sistemi Nedir?

Öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve belirlenen öğrenim çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir. Üniversitemizde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur. Bir dersin yerel kredisi, dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu sistem, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da kullanılmaktadır. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir. Her ders için öğrenim çıktılarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin başarılı olabilmesi ve bu öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri gerekli olan iş yükü hesaplanmaktadır. AKTS kredi dağılımı için yapılan çalışmalarda, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iş yükleri ilgili öğretim görevlileri tarafından öngörülmüştür. Öğrencilerin iş yükü, her dönem sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle ölçülmüştür. YTÜ’de, öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur. 30 AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri(ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750-900 saat arasında bir iş yükü ile ilişkilendirilir.

 

Bitirme çalışması almanın koşulu nelerdir?

Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

Bitirme Çalışmasını en son ne zamana kadar teslim edebilirim?

Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Bu süre sonunda öğrenci; tamamladığı bitirme çalışmasını, bölümlerce hazırlanacak “Bitirme Çalışması Teslim Formu” nu doldurup danışmanının onayını alınarak, yarıyıl sonu sınavlarının başladığı haftanın birinci günü mesai bitimine kadar, en az üç (3) nüsha olarak bölüm başkanlığına teslim eder.

 

Final / Bütünleme sınavına girebilme şartları nelerdir?

Final ve Bütünleme sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim–öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Pandemi şartlarında bu uygulama değişiklik gösterebilmektedir. Lütfen detayları öğrenci işlerinin web sayfası http://www.ogi.yildiz.edu.tr/  üzerinden takip ediniz.

Final/Bütünleme sınavına giremeyenler için mazeret sınavı var mıdır?

Her ne sebeple olursa olsun Final veya Bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı yoktur.

 

Tüm derslerimden geçtim fakat not ortalamam 2.00’ın altında mezun olabilir miyim?

Hayır. Mezun olabilmek için bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamanız gerekmektedir.

 

Mezuniyet sınavına girebilme şartları nelerdir? Kaç dersten mezuniyet sınavına girebilirim?

Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.

 

Mezuniyet sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

Akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında yapılır.(tıklayınız)

 

Azami öğrenim süresi ne kadardır? Azami öğrenim süresi sonunda hangi durumda kaydım silinir?

Azami öğrenim süresi, Lisans öğrencileri için yedi (7), Önlisans öğrencileri için dört (4) yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasına tüm öğrenciler için süreler sıfırlanarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başı itibariyle başlanmıştır.

 

Azami öğrenim süremi tamamladım 6 ders ve üzeri hiç almadığım veya devam koşulunu yerine getirmediğim ders/derslerim varsa durumum ne olur?

Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı (6) ve daha fazla olan öğrencilerin ek sınav haklarından yararlandırılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Azami öğrenim süresi sonunda hangi durumlarda sınav haklarımı kullanırım? Sınav haklarım nelerdir?

Azami öğrenim süresini tamamlayan (hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı (6) ve daha fazla olan öğrenciler hariç) son sınıf öğrencilerine, azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılın sonunda kullanmak üzere, FF, FD, DD notu olan tüm dersler için toplam iki ek sınav hakkı verilir.

Hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan (F0) dersler için ek sınav hakkı verilmez ve bu statüdeki dersler aşağıda belirtilen ek süreler içerisinde alınması gerekir.

Öğrenciler, ek sınav haklarını mezuniyet sınavını takiben ilan edilecek tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adları altında kullanacaklardır.

Ek sınav hakkı kullanılan derslerden başarılı sayılabilmek için dersin harf notunun en az CC (2.0) olması gereklidir. Ek sınav hakları sonunda mezuniyet için 6 veya daha fazla dersi kalanların Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek sınav hakları sonunda, mezuniyet için hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan dersler dahil olmak üzere en fazla beş veya en az iki dersi kalan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre verilir.

Azami öğrenim sonunda veya ek sınav hakları sonunda veya ek süreler sonunda mezuniyet için 1 (bir) dersi kalan öğrencilere, sınırsız sınav hakkı verilir.

 

Azami öğrenim süresi ve bu süre sonunda yararlanacağım sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşırım?

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Mevzuat/Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altında Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans Ve Önlisans Öğrencileri İçin 2547 Sayılı Yasanın 44.Maddesinin Uygulama Esasları‘ndan (DD-054) ulaşabilirsiniz.

 

Kayıtlı öğrenciyim. Öğrenci Belgesi/ Transkript almak istiyorum.Nereye başvurmalıyım?

Kayıtlı öğrenciler Öğrenci Belgesi/ Transkriptlerini fakültelerinden alabilirler.

 

Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik) programlara yatay geçiş başvuru tarihleri ne zaman yapılır?

Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlara yapılacak başvurular için www.fbe.yildiz.edu.tr adresini takipte kalınız.

 

Öğrenciliğim sırasında ihtiyaç duyabileceğim birimlere nasıl ulaşabilirim?

https://www.yildiz.edu.tr/tanitim/10 web adresi altında erişim sağlayabilirsiniz.