Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Sayısal Çözümleri

Prof. Dr. Nuran GÜZEL
Doç. Dr. Özgür YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Elif TEKİN TARIM
Dr. Öğr. Üyesi Selmahan SELİM