Vizyon-Misyon

Misyon
 

Bölümümüz, yurt dışı bilimsel kurumlar tarafından tanınmış, onların eşdeğer bölümleri arasında öğrenci alışverişi yapan; farklı bilim alanları ile işbirliği içinde olan, öğretim üyelerini bilimsel çalışmalar konusunda teşvik eden, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını gözeten, ders içeriklerini ve çeşitliliğini sürekli güncelleyen, mezunlarla sürekli iletişim halinde olan, günümüz teknolojisinin kullanılmasına destek veren bir bölüm olmayı misyon edinmiştir.

 

Vizyon
 

Matematik bilgisine ve matematiksel analiz yapabilme gücüne sahip; yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ekip çalışmasında uyumlu; bilime, devlete, topluma yararlı ve çevreye duyarlı olan, etik sorumluluk taşıyan, kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmek.