BAP Projeleri
 
BAP PROJELERİ

 

Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Elif DEMİR, Ebru AYDOĞAN; Proje Adı: Unbounded Convergence Structure Properties in Riesz Spaces; Proje Süresi: Ekim 2022-Devam Ediyor
 
Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan Mehmet ÖZKAN, ​Rabia AYAN; Proje Adı: Değişmeli Yarı Halkalarda 2-Yutan Bulanık İdealler; Proje Süresi: Haziran 2022-Devam Ediyor
 
Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan Mehmet ÖZKAN, ​İlayda KAPLAN; Proje Adı: Değişmeli Yarı Halkalarda 1-Yutan Bulanık İdealler; Proje Süresi: Haziran 2022-Devam Ediyor
 
Yürütücü: Doç.Dr. Gürsel YEŞİLOT, ​Yasemin ŞİMŞEK; Proje Adı: Zayıf Asal Alt Modüller; Proje Süresi: Haziran 2022-Devam Ediyor
 
Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Nurten GÜRSES, ​Gülsüm Yeliz ŞENTÜRK; Proje Adı: Dual-Genelleştirilmiş Kompleks Katsayılı Matrisler; Proje Süresi: Kasım 2020-Devam Ediyor
 
Yürütücü: Arş.Gör.Dr. Mustafa SARI, Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Emin KÖROĞLU​; Proje Kodu: FKD-2022-4419; Proje Adı: Local Olmayan Değişmeli Halkaların Bir Sınıfı Üzerinde Aykırı-Devirli Kodlar; Proje Süresi: Şubat 2022-Eylül 2022 
 
Yürütücü: Doç.Dr. Erdal GÜL, ​Destan BALOTU; Proje Adı: Bergman Uzayında Hankel Operatörleri; Proje Süresi: Şubat 2020-Eylül 2022
 
Yürütücü: Prof.Dr. Eyüp KIZIL, Okan DUMAN, Ayşe Kara HANSEN; Proje Adı: İkinci dereceden nilpotent metrik Lie cebirlerinin involüsyonları; Proje Süresi: Temmuz 2021-Ağustos 2022
 
Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Mutlu AKAR, Şevval Tuğçe BADİK; Proje Adı: Kalp Yetmezliği Hasta Verilerinin Farklı Sınıflandırma Yöntemleriyle Analizi; Proje Süresi: Haziran 2021-Ağustos 2022
 
Yürütücü: Doç.Dr. Özgür YILDIRIM; Proje Adı: Matematiksel Modelleme ve Üretilen Problemlerin Çözüm Metotları; Proje Süresi: Haziran 2021-Ağustos 2022
 
Yürütücü: Gülsüm Yeliz ŞENTÜRK, ​Dr.Öğr.Üyesi Nurten GÜRSES; Proje Adı: Hiperbolik-Genelleştirilmiş Kompleks Katsayılı Fibonacci-Lucas Sayıları ve Kuaterniyonlar Teorisi; Proje Süresi: Aralık 2020-Ağustos 2022
 
Yürütücü: Prof.Dr. Yusuf ZEREN, Cemil KARAÇAM;  Proje Adı: Grand Lebesgue Uzaylarında Korovkin Tipli Yaklaşım ve İstatistiksel Süreklilik; Proje Süresi: Şubat 2020-Ocak 2022
 
Yürütücü: Prof.Dr. Yusuf ZEREN, Fatih ŞİRİN;  Proje Adı: Ağırlıklı Bir Telin Titreşim Probleminin Grand Lebesgue Uzaylarında Spektral Özellikleri; Proje Süresi: Şubat 2020-Ocak 2022
 
Yürütücü: Doç.Dr. Salih ÇELİKDr.Öğr.Üyesi Sultan ÇELİK; Proje Adı: Yeni bir kuantum süper grup ve onun Gauss ayrışımı; Proje Süresi: Mart 2021-Kasım 2021
 
Yürütücü: Doç.Dr. Özgür YILDIRIM, Meltem UZUN; Proje Adı: On Solvability of Nonlinear Coupled Wave Systems Arising in DNA Dynamics; Proje Süresi: Ağustos 2016-Ağustos 2021
 
Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Yasemin ALAGÖZ, Gözde ÖZYURT; Proje Adı: Dual Split Yarı Kuaterniyonların Matris Temsilleri; Proje Süresi: Haziran 2020-Temmuz 2021
 
Yürütücü: Prof.Dr. Yusuf ZEREN, Kübra AKSOY; Kurzweil Henstock İntegrali İçeren Schrödinger Denkleminin Başlangıç Değer Problemi; Proje Süresi: Şubat 2020-Şubat 2021
 
Yürütücü: Prof.Dr. Salim YÜCE, Sevilay ÇORUH;  Proje Adı: Lorentz uzayında ve Lorentz düzleminde temel kavramlar; Proje Süresi: Mart 2018-Şubat 2021
 
Yürütücü: Doç.Dr. Gürsel YEŞİLOT, Deniz SÖNMEZ; Proje Adı: Değişmeli Halkalar Üzerindeki Bazı Bulanık İdealler; Proje Süresi: Ocak 2015-Temmuz 2020
 
Yürütücü: Doç.Dr. Özgür YILDIRIM, Sümeyra ÇAĞLAK; Proje Adı: Lie Simetrilerinin Diferansiyel ve Fark Denklemlerine Uygulanması ; Proje Süresi: Temmuz 2019-Mart 2020
 
Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Sebahat Ebru DAŞ, Osman BAĞCI; Proje Adı: Numerical Solutions of Fractional Differential Equations; Proje Süresi: Haziran 2018-Aralık 2019
 
Yürütücü: Prof.Dr. Salim YÜCE, Gülsüm Yeliz ŞENTÜRK; Proje Adı: Lorentz Düzleminde 2-Parametreli Hareketler ve Kutup Eksen Yoğunluğu; Proje Süresi: Mart 2018-Eylül 2019
 
Yürütücü: Prof.Dr. Bayram Ali ERSOY, Sanem YAVUZ; Proje Adı: Değişmeli Halkalarda Bulanık Sezgisel 2-Yutan İdealler; Proje Süresi: Ağustos 2016-Haziran 2019
 
Yürütücü: Prof.Dr. Salim YÜCE, Ali DAĞDEVİREN;  Proje Adı: Dual Kuaterniyonlar ve Dual Quaterniyonik Eğriler; Proje Süresi:  Mart 2018-Mayıs 2019
 
Yürütücü: Doç.Dr. Murat ALAN, Elif ÖZBULUR;  Proje Adı: Tektürlü Çarpanlarına Ayrılabilen Modüller; Proje Süresi: Ağustos 2016-Mayıs 2019
 
Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Elif TARIM, Elveda Gamze MEMİŞ; Proje Adı: Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonunun Matematiksel Modelinin Oluşturulması ve Sonlu Farklar Yöntemiyle Çözümü; Proje Süresi: Mart 2018-Ocak 2019
 
Yürütücü: Prof.Dr. Bayram Ali ERSOY, Ashraf ABUMGHAİSEEB; Proje Adı: Bulanık ( Soft, Sezgisel) hiper cebirsel gamma yapılar; Proje Süresi: Ocak 2015- Aralık 2018
 
Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan Mehmet ÖZKAN, Fatih TEMİZ; Proje Adı: Bazı Halkalar Üzerinde Tanımlı Altmodül Kodları; Proje Süresi: Haziran 2017-Ekim 2018
 
Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Ayten ÖZKAN, Sadullah KARAPIÇAK; Proje Adı: Matematik Eğitiminde Öğrenme zorlukları Kavram Yanılgıları ve Uygulaması; Proje Süresi: Kasım 2017-Ağustos 2018
 
Yürütücü:Dr.Öğr.Üyesi LÜTFİ AKIN, Doç.Dr. Yusuf ZEREN; Proje Adı: İletişim Cihazlarının Yapılandırılmasında Matematiksel Modeller; Proje Süresi: Mart 2017-Haziran 2018
 
Yürütücü: Prof.Dr. Bayram Ali ERSOY, Mehmet Emin KÖROĞLU; Proje Adı: Bazı Grup Halkaları Üzerinde Tanımlı Kodların Yapıları; Proje Süresi: Ocak 2016-Aralık 2017
 
Yürütücü: Doç.Dr. Murat ALAN;  Proje Adı: Sonlu Cisimler Üzerindeki Polinomların Çarpanlara Ayrılışı; Proje Süresi: Ağustos 2016-Eylül 2017
 
Yürütücü: Prof.Dr. Mustafa DÜLDÜL, Bahar UYAR DÜLDÜL, Nuri KURUOĞLU, Ertuğrul ÖZDAMAR; Proje Adı: Darboux Çatı Alanının 4-Boyuta Genişletilmesi Ve İnvaryantlarının Değerlendirilmesi Çalışması; Proje Süresi: Ekim 2013-Ağustos 2017
 
Yürütücü: Prof.Dr. Yusuf ZEREN; Proje Adı: Maksimal, Potansiyel ve Singüler İntegral Operatörlerinin Modifiye edilmiş Morrey Uzaylarinda Sınırlılığı; Proje Süresi: Temmuz 2015-Temmuz 2016
 
Yürütücü: Prof.Dr. Adem Cengiz ÇEVİKEL; Proje Adı: Lineer Olmayan Kesir Mertebeli Diferansiyel Denklemlerin Tam Çözüm Yöntemleri; Proje Süresi: Ağustos 2014- Aralık 2015
 
Yürütücü: Prof.Dr. Bayram Ali ERSOY; Proje Adı: Manipülatiflerin Matematik Başarısına Etkisi; Proje Süresi: Şubat 2014-Aralık 2015
 
Yürütücü: Prof.Dr. Salim YÜCE, Serdal ŞAHİN; Proje Adı: 1-Parametreli Düzlemsel Hiperbolik Hareketler Altında Yüksek Mertebeden İvmeler ve Pol Noktaları; Proje Süresi: Haziran 2013-Ağustos 2015
 
Yürütücü: Prof.Dr. Ömer GÖK; Proje Adı: Banach f-cebirleri ve f-modüllerinin sıralı ve ikinci sıralı duali üzerindeki Lineer operatörler ve ortomorfizmalar; Proje Süresi: Ağustos 2014-Ağustos 2015
 
Yürütücü: Prof.Dr. Yusuf ZEREN; Proje Adı: Ağırlıklı Ve Değişken Üslü Lebesgue Uzayında Hardy Operatörünün Kompaktlığı; Proje Süresi: Şubat 2014-Haziran 2015
 
Yürütücü: Prof.Dr. Ömer GÖK; Proje Adı: Banach F-Modüllerinin merkezi ve F-Ortomorfizmalar üzerine Genişletilmiş sonuçlar; Proje Süresi: Temmuz 2012-Temmuz 2013
 
Yürütücü: Prof.Dr. Bayram Ali ERSOY; Proje Adı: Bulanık Esnek Gamma Halkaları; Proje Süresi: Temmuz 2012-Mart 2013
 
Yürütücü: Prof.Dr. Salim YÜCE, Mutlu AKAR; Proje Adı: Düzlemsel Homotetik Hareketler Altında Kapalı Yörünge Eğrisinin Kutupsal Atalet Momenti için Holditch-Tipi Teoremlerin Genelleştirilmesi;  Proje Süresi: Mayıs 2010-Aralık 2012
 
Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan Mehmet ÖZKAN; Proje Adı: Türk ve Singapur 7. 8.9.10.11 ve12. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi; Proje Süresi: Mayıs 2010-Mart 2012
 
Yürütücü: Prof.Dr. Ahmet Göksel AĞARGÜN; Proje Adı: Matematiksel Soyutlamanın Araştırılması;  Proje Süresi: Mayıs 2010-Şubat 2012
 
Yürütücü: Prof.Dr. SURKAY D.AKBAROV, Dr.Öğr.Üyesi Selmahan SELİM, Dr.Öğr.Üyesi Işım DEMİRİZ, Dr.Öğr.Üyesi Elif TARIM; Proje Adı: Delik ve Çatlak İçeren Kompozit Plakların Çekme Durumundaki Yerel Stabilite Kaybına Ait Matematik Modellemenin Geliştirilmesi ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi; Proje Süresi: Ocak 2005-Ocak 2008
 
Yürütücü: Prof.Dr. SURKAY D.AKBAROV, Dr.Öğr.Üyesi Selmahan SELİM, Dr.Öğr.Üyesi Işım DEMİRİZ; Proje Adı: Non-Lineer Elastisite Teorisi Denklemlerinin Sonlu Alanlar İçin Olan Sınır Değer Problemlerinin Perturbasyon Yöntemiyle İncelenmesi; Proje Süresi: Temmuz 1997-Aralık 2002