Bitirme Tezleri

MAT9000 Bitirme Çalışması dersini alan öğrencilerin hazırlayacağı Poster Sunumu ile alakalı örnek şablona ulaşmak için tıklayınız.

 

2023-2024 Güz

 

Ad Soyad

            

Konu

Alpaslan TATLICA   Lattice Homomorphism
     
Bahri Yiğit KAYA   İç Çarpım Uzayları Üzerinde Lineer Operatörler
     
Elifnur TOMAZ   Siber Güvenlikte Makine Öğrenmesi
     
Mete KARADENİZ   Python'da Genetik Algoritmalar
     
Nur Sena KAYA   Yazılım ve Kuyruk Sistemleri Arasında İletişimi Sağlayan Masstransit ve Nservicebus Uygulamalarının Karşılaştırılması
     
Rabia Deniz GENÇ   Groebner Bases and Its Applications
     
Sarper YURTSEVEN   Hopf Bifurcation and Stability Analysis for Continuous Neural Network Model with Distributed Delay
     
Sevil ÖKSÜZ   Düzensiz Diziliş Algoritmasının İncelenmesi ve Python ile Uygulaması
     

 

 

2022-2023 Bahar

 

Ad Soyad

            

Konu

Arzu Karabulut   Kuaterniyonlar ve Hesaplamaları
     
Asra Taş   Python'da Numpy Paket İncelemesi ve Grafik Çizimi
     
Çağrı Zamanoğlu   Topolojik Veri Analizi
     
Eren Akpınar   Çok Kriterli Karar Verme
     
Hicran Arzu Deniz   Locally Solid Topologies
     
Mehtap Topal   The Lattice Properties of Vector Lattices
     
Yunus Yıldırım   Modül ve Modül Çeşitleri
     
Zülfikar Ata Marangoz   Yarı Halkalar
     

 

2022-2023 Güz

 

Ad Soyad

             

Konu

Ahmet Murat Balaban   Matematiğin İktisattaki Bazı Uygulamaları 
     
Alper Şafak   Adi Dif Denk Sayısal Çözümleri ve Java Uygulamaları
     
Ayşe Önen   Yapay Sinir Ağlarıyla Problemlerin Sınıflandırılması
     
Barış Uslucan   Kotlin Programlama Dilinde Lineer Programlama Çözüm Yöntemlerinin Android Mobil Uygulaması
     
Burak Can Çiftçi   Sanal Ortamda Arazi Üretimi
     
Çağla Özatar   Değişmeli Halkalar Üzerinde İdeal İşlemleri
     
Çiğdem Zeynep Yılmaz   k-Oresme Sayıları
     
Ebrar Nur Tahincioğlu   Tensör Çarpımı
     
Elif Çıkmaz   Mükemmel Kodlar ve Uygulamaları
     
Emre Karaduman   Two Proof For The Macwilliams İdentity: Binary Case
     
Gözde Avcı   Lineer Operatörlerin Yarı-Grupları
     
Gülnur Serap Yıldırım   Normlu Uzaylarda Doğrusal Operatörler
     
İnci Çağlayan   Çok Nitelikli Karar Verme
     
Melis Patar   On The Distribution of Sampling Statistics
     
Miray Başkurt   Volterra İntegral Denklem Sistemlerine Giriş
     
Reyyan Dilruba Aydın   Spaces of Continuous Linear Mappings 
     
Sefa Çalık   Pell Denklemleri, Genelleştirilmiş Pell Denklemleri ve Pell Denklemlerinin Uygulamaları
     
Selçuk Demirtaş   İkili Tekrarlı Diziler
     
Yağmur Kızılarslan   Mathematical Modeling and Artificial İntelligence In The Media and Advertising Industry
     
Zeynep Tütüncüoğlu   Volterra İntegro Diferansiyel Denklem

 

 

2021-2022 Bahar 

 

Ad Soyad

          

Konu

Metehan Kurtbaş        Singular Value Decomposition For Matrices