Genel Esaslar ve Mevzuat

Ders Kayıtları Esnasında Mesleki Seçimlik Derslerin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

1. Belirlenen Mesleki Seçimlik derslerin, öğrencinin tercih ettiği sertifika türüne göre seçilmesi esastır.

2. Diğer bölümlerden Mesleki Seçimlik Ders havuzuna dersler eklenmiştir.  Seçmeli dersler Mesleki Seçimlik 1 havuzundan seçilecektir.

3. Mesleki Seçimlik 1 havuzundaki en az 9 dersi (en az 54 AKTS ve en az 27 yerel kredi değerindeki) başarı ile tamamlayan öğrencilerimize sertifika verilir.

4. Sertifika kapsamında açılacak olan derslere ilişkin “Sertifika düzenleme” sekmesi altında sertifika isimleri ile ilan edilen tablolarda aynı satırda yer alan dersler eşdeğer olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle aynı satırda belirtilen derslerden birden fazlasının alınması durumunda öğrenciler Mesleki Seçimlik 1 ders grubunda tamamlaması gereken en az 9 dersten yalnızca bir tanesini tamamlamış kabul edilir.

5. Diğer bölümlerden Mesleki Seçimlik Ders havuzumuza eklenen dersler yalnızca sertifika almayı hedefleyen öğrencilerimiz tarafından seçilecektir. Dolayısıyla sertifika almayı hedeflemeyen öğrencilerimizin Mesleki Seçimlik Ders havuzundan MAT kodlu dersleri seçmeleri gerekmektedir.

 
 
Bölüm Sertifika Programları: 
 
 
 
 
 
Matematik Bölümü Öğrencilerine Sertifika Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar (19.09.2022/06-19 gün ve sayılı Senato Kararı) için tıklayınız. Senota kararına ulaşmak için tıklayınız.